Lielais Latvijas atlants Lielais Latvijas atlants 0

     PIRMIZDEVUMS!

Izdevējs: Karšu izdevniecība Jāņa Sēta

Sējums cietajos vākos

Lappuses: 392

Latvijas karte mērogā 1: 100 000 (1cm = 1km)

Pilsētu un ciemu plāni mērogā 1: 20 000

Vietu un ielu nosaukumu rādītājs

Valodas: latviešu, angļu, vācu, krievu

Izmērs: 21,5 x 30,6 cm

Cena: 20,90 LVL (t.sk.PVN)

Tas ir apjomīgākais karšu krājums, kāds jebkad izdots par Latvijas teritoriju. Gandrīz 400 lappušu biezajā atlantā visa Latvija pirmo reizi apskatāma mērogā 1:100 000 (1 cm = 1 km). Tas ir mazākais mērogs, kādā iespējams attēlot gandrīz visus Latvijā esošos ceļus un viensētas. Ceļu kopgarums šajā atlantā pārsniedz 122 000 kilometru. Visus ceļus “Jāņa sētas” kartogrāfi ir izbraukuši, nobraukto kilometru ziņā vairākkārt apvijot zemeslodi.

Atlantā kartēs atrodams vairāk nekā 100 000 vietvārdu. Ņemot vērā faktu, ka tie bieži vien ietver unikālu kultūrvēsturisko informāciju, atlanta veidotāji vietvārdus atlasījuši īpaši rūpīgi. Līdzās visiem ciemu un ielu nosaukumiem atlantā atrodams vairāk nekā 55 000 mājvārdu.

Latvijas apceļotājus noteikti iepriecinās bagātīgais dabas un kultūrvēsturisko objektu klāsts, kas attēlots atlanta kartēs. Dižkoki, alas, dižakmeņi, visi pilskalni, kapsētas un baznīcas, pilsētu un ciemu plānos pirmo reizi arī kultūrvēsturiskā apbūve. Vērīgāks atlanta lietotājs pamanīs neuzkrītoši attēloto reljefu, kas šāda mēroga “Jāņa sētas” kartēs parādās pirmo reizi.

Tomēr galvenā šī izdevuma vērtība ir Latvijas teritorijas precīzais attēlojums, pat līdz tādām niansēm kā augstsprieguma elektropārvades līnijas, briežu dārzu robežas vai vietējai autosatiksmei pielāgotas pamestās dzelzceļa līnijas. Detalizētākā mērogā (1:20 000) atlantā iekļauti Latvijas pilsētu un lielāko ciemu plāni, kopskaitā 113.

Lielo Latvijas atlantu var uzskatīt arī par sava veida ilgi gaidīto apkopojumu kopš 20. gs. 90. gadiem izdotajām populārajām un tagad aktualizētajām Latvijas rajonu un novadu kartēm. Ņemot vērā, ka šajās kartēs bija ietverta arī tekstuālā un ilustratīvā tūrisma informācija, kas nu vairs neatbilst atlanta formātam, “Jāņa sēta” vienlaikus laidusi klajā jauno tūrisma ceļvedi par Latviju. Atšķirībā no iepriekšējā ceļveža šajā ir iekļauta plaša informācija par Latvijas vēsturi, tās minoritātēm un īpaša nodaļa par Rīgu. Abi šie izdevumi lieliski papildina viens otru.

Izdevuma autoru kolektīvs cer, ka Lielais Latvijas atlants kļūs par neaizstājamu palīgu Latvijas apceļotājiem, plānotājiem, pētniekiem un tiem, kuriem, veicot ikdienas darba pienākumus, nepieciešama detalizēta informācija arī par nomaļākiem mūsu zemes nostūriem.

Lielais Latvijas atlants 8Lielais Latvijas atlants 5Lielais Latvijas atlants 1Lielais Latvijas atlants 6

Lielais Latvijas atlants 2

.

Latvijas vēstures atlants Latvijas vēstures atlants

Atjaunots izdevums!

Sējums cietajos vākos

Lappuses: 80

Izmērs: 22,5 x 31,8 cm

Cena: 4,50 LVL (t.sk.PVN)

Tieši 20 gadu pēc Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas karšu izdevniecība “Jāņa sēta” laidusi klajā jaunu Latvijas vēstures atlantu.
Tas ir universāls izdevums, kas derēs kā skolēnam, tā visprasīgākajam vēstures ekspertam. Atlanta izmantošanu Latvijas vēstures apguvei skolās iesaka Vēstures skolotāju biedrība. Atšķirībā no iepriekšējiem izdevumiem šajā atlantā lielāka uzmanība pievērsta neviennozīmīgi vērtētiem visjaunākās vēstures notikumiem, kartēs attēlojot rūpniecības pāreju no plānveida uz brīvo tirgu, Latvijas transporta sistēmas integrāciju Eiropā, pāreju no padomju ekonomiskās telpas uz globālo tirgu, administratīvo reformu, galvenās migrācijas plūsmas pēc 2000. gada u.c. tēmas.
Jaunajā atlantā Latvijas vēsture vairāk skatīta Baltijas un Eiropas kontekstā, īpaši uzsverot abu pasaules karu un Aukstā kara notikumus. Kartē “Molotova–Ribentropa pakta sekas Austrumeiropā” attēlotas padomju un vācu karaspēka pārvietošanās, iedzīvotāju deportācija no Baltijas valstīm, Besarābijas, Rietumukrainas un Rietumbaltkrievijas, kā arī vācu repatriantu, somu, poļu, rumāņu un ebreju bēgļu plūsmas.

Atlanta veidotāji ir centušies, cik iespējams, skaidrāk attēlot, pēc vēsturnieku domām, sarežģītāko Latvijas vēstures posmu – Brīvības cīņas (trīs kartes). Īpašā kartē doti Vācijas un Krievijas politiskie veidojumi Baltijā 1917.–1919. gadā. Šajā kartē redzama pēc Brestas miera atjaunotā un ķeizariskās Vācijas atzītā Kurzemes un Zemgales hercogiste un Lietuvas karaliste (abas personālūnijā ar Vāciju), kā arī vēl pirms Latvijas Republikas proklamēšanas vācbaltu pasludinātā Apvienotā Baltijas hercogiste. Tikai pateicoties sabiedroto uzvarai Pirmajā pasaules karā, šo, uz Vāciju orientēto veidojumu vietā varēja izveidoties patiesi neatkarīgas valstis.
Latvijas vēsturnieki aktīvi turpina pētniecības darbu, un lielāki un mazāki atklājumi un precizējumi notiek vai ik dienu. Tāpēc atlanta kartēs arī par senākiem laikiem ir daudz precizējumu, salīdzinot ar iepriekšējiem izdevumiem. Tā kā padomju laiks jau kļuvis par vēsturi, atlanta veidotāji iekļāvuši atvērumu ar ievērojamiem latviešu kultūras darbiniekiem 20. gs. 50.–80. gados. Atlantu noslēdz kartes, kurās attēloti ievērojamākie Latvijas kultūras mantojuma objekti (200 no tiem atlasījusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija).
Atlantā kopumā iekļautas 125 kartes un vairāk nekā 200 attēlu un diagrammu, sākot no ledāja atkāpšanās un pirmo iedzīvotāju ienākšanas, vikingu ceļojumiem un krusta kariem līdz nodokļu ieņēmumiem pašvaldībās 2010. gadā.

Latvijas vēstures atlants 5

Latvijas vēstures atlants 1Latvijas vēstures atlants 2Latvijas vēstures atlants 3

Latvijas vēstures atlants 4

 

Pasaules uzziņu atlants Pasaules uzzinu atlants

Izdevējs: Karšu izdevniecība Jāņa Sēta

     PIRMIZDEVUMS!

Lappuses: 352

Valoda: latviešu

Izmērs 22,2 x 30,8 cm

Sējums cietajos vākos

Cena: 18,90 LVL (t.sk.PVN)

Šis ir pirmais atlants pasaulē, kur līdzās tradicionālajai informācijai par valstīm un valdījumiem publicētās ziņas par visām pasaules autonomijām.
Atlanta pamatdaļu veido reģionu politiskās kartes, kurās īpaši izcelts administratīvais iedalījums. Teritorijas ar plašu autonomiju šajās kartēs attēlotas atšķirīgos toņos, tā izceļot to savdabību: vai tie būtu Šveices kantoni, Arābu emirāti, Etiopijas kilili, Irākas Kurdistāna vai kristiešu apdzīvotā Dienvidsudāna, katrā no tām ir savi likumi, parlaments vai kas cits īpašs, un tāpēc dažāds ir arī fona krāsojums šī atlanta kartēs.
Lai labāk raksturotu atšķirīgo dažādās valstīs, atlantā iekļautas pasaules daļu tematiskās kartes: fizioģeogrāfiskās, politiskās un vēstures, iedzīvotāju izvietojuma, reliģiju, tautu un valodu. Par pasauli kopumā, bez jau minētajām, dotas oficiālo valodu, rakstību, globalizācijas un politisko organizāciju kartes. Tāpat atlantā ietvertas politisko pretenziju kartes Arktikā un Antarktikā.
Uzziņu sadaļā dota svarīgākā informācija par 800 pasaules teritorijām. Informācija ilustrēta ar karogiem, daudzi no kuriem publicēti pirmo reizi. Ar īpašu simbolu norādīta pastmarku esamība, kas varētu pārsteigt pat pieredzējušus filatēlistus, piemēram, uzzinot, ka klostervalsts Ajonora izdod savas pastmarkas. Publicēta arī jaunākā informācijas par valodām, ticībām, etnisko sastāvu, lielākajām pilsētām, iekšzemes kopproduktu un saimniecības specializāciju. Pēdējā varētu pārsteigt dažu labu pasaules ekonomikas ekspertu, piemēram, uzzinot, ka Samoa tradicionālos kokosa produktus eksportā aizstāj automobiļu elektroinstalācijas, bet anarhijas pārņemtajā Somālijā bez pirātisma zeļ arī starptautiskie telekomunikāciju pakalpojumi.
Atlanta nobeigumā dots nosaukumu rādītājs ar vairāk nekā 57 000 ģeogrāfiskiem nosaukumiem.
Pasaules uzziņu atlants būs piemērots gan ģeogrāfijas, politikas un ekonomikas ekspertiem, gan visiem, kas interesējas par aktuālo pasaulē.
Atlanta pirmizdevums izpelnījās pasaules kartogrāfijas ekspertu atzinību nupat notikušajā Frankfurtes grāmatu gadatirgū un “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” cer, ka šī atlanta starptautiskā versija angļu valodā varētu kļūt par izdevniecības pirmo masu produktu šajā tirgus segmentā arī Rietumos.

Pasaules uzzinu atlants 2 Pasaules uzzinu atlants 3 Pasaules uzzinu atlants 4 Pasaules uzzinu atlants 5 Pasaules uzzinu atlants 6 Pasaules uzzinu atlants 7 Pasaules uzzinu atlants 8

 

Lielais pasaules atlants Lielais pasaules atlants

Izdevējs: Karšu izdevniecība Jāņa Sēta

     PIRMIZDEVUMS!

Lappuses: 512

Valoda: latviešu

Izmērs 29 x 42 cm

~90 tūkstoši ģeogrāfisko nosaukumu

Cietie vāki

ĪPAŠA CENA!

Cena: tikai 32,90 LVL (t.sk.PVN)

Cena (ādas sējumā):

tikai 87,- LVL (t.sk.PVN)

Lielais pasaules atlants ir apjomīgākais karšu krājums, kāds jebkad izdots Baltijas valstīs. Vairāk nekā pustūkstoti lappušu biezā un turpat 4 kg smagā atlanta kartēs atrodami 90 tūkstoši ģeogrāfisko nosaukumu. Pirmo reizi latviešu valodā tik detalizētā mērogā pieejamas kartes par visu pasauli. Atlanta iznākšana ir izcils notikums ne tikai latviešu kartogrāfijā, bet arī valodniecībā un kultūrā vispār. Atlantu veido karšu un uzziņu sadaļa, kā arī nosaukumu rādītājs.

Karšu sadaļu ievada pasaules kartes. Nākamās ir nodaļas par Latviju un katru pasaules daļu. Karšu sadaļas nobeigumā ievietotas okeānu kartes. Uzziņu sadaļā sniegta vispārīga informācija par visām pasaules valstīm un teritorijām ar to ģerboņu un karogu ilustrācijām. Tai seko statistika par dažādiem ģeogrāfiskajiem ekstrēmiem, kā arī informācija par iedzīvotāju skaitu pasaules valstu un teritoriju lielākajās pilsētās. Atlantu noslēdz latvisko ģeogrāfisko nosaukumu un oriģinālnosaukumu rādītājs. Šīs sadaļas ievadā paskaidroti ģeogrāfisko nosaukumu izvēles kritēriji un to atveides principi. Lielā pasaules atlanta karšu gatavošanā izmantotas mūsdienīgas kartogrāfijas tehnoloģijas. Visi kartēs attēlotie elementi sagatavoti, analizēti un attēloti, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Atlanta kartes sagatavotas vienotā mērogu rindā unificētās projekcijās. Eiropa kartēta mērogā 1:3 000 000, pārējā pasaule – pamatmērogā 1:10 000 000 ar atsevišíu reģionu detālāku attēlojumu mērogā 1:5 000 000. Eiropas mazās valstis, kā arī atsevišķu salu un citu īpašu reģionu kartes dotas lielākā mērogā. Atlanta kartes satura ziņā veidotas pēc klasisko vispārģeogrāfisko karšu veidošanas principiem. Hidrogrāfijas tīkla precizēšanā plaši izmantoti jaunākie satelītattēli.

Lielais pasaules atlants 1 Lielais pasaules atlants 2 Ekstremi_Druka.indd 202-220_Valstis_Info_Druka.indd 194_KK393_Antarktiskas 186_KK393_Okeanija 186_KK393_Okeanija 114_KK393_Izraela_3mlj 103_KK393_ZIndija_5milj 098_KK393_Filipinas5mlj 086_KK393_Kina_10mlj 030_KK393_Viduslatvija_400 Nodala_Latvija_Druka.indd Nodala_Okeani_Druka.indd Nodala_Afrika_Druka.indd Nodala_Antarktika_Druka.indd Nodala_Z-Amerika_Druka.indd

Lielais pasaules atlants 18

 

Latvija. Tūrisma ceļvedislatvija-turisma-celvedis

Izdevējs: Karšu izdevniecība Jāņa Sēta

Gads: 2012 (trešais izdevums)

Lappuses: 280

Valoda: latviešu

Cena: 9,95 LVL (t.sk.PVN)

Latvijas ceļveža trešais izdevums radies, sintezējot lielu popularitāti guvušo “Jāņa sētas” Latvijas ceļvedi, kas pirmizdevumu piedzīvoja 2004. gadā un atjaunots tika 2007. gadā, kā arī Latvijas ceļvežus angļu un krievu valodā, kas izdoti 2011. gadā.

Salīdzinājumā ar latviski lasošiem lietotājiem domātiem iepriekšējiem Latvijas ceļvežiem šis izdevums ir pamatīgi pārstrādāts. Ir daļa informācijas, kas jaunajā izdevumā nav iekļauta (tā sastopama “Jāņa sētas” reģionālajos izdevumos), toties ir daudz lietu, kas jaunajā izdevumā nākušas klāt.

Latvija joprojām ir sadalīta 10 reģionos, bet kā vienpadsmitais (izdevumā pirmais) pievienota Rīga, kam veltīta atsevišķa nodaļa. Šī plašā nodaļa par Rīgu, kurā lasāma informācija un skatāmas kartes un attēli par interesantākajiem tūrisma objektiem galvaspilsētā, ir nozīmīgākais jaunā ceļveža ieguvums. Otrs būtiskākais papildinājums ir ievaddaļa, ko veido kompakta vispārīga informācija par Latviju, kā arī ilustrēts Latvijas vēstures pārskats kopā ar būtiskāko vēstures notikumu hronoloģiju.

Vēl par ceļvedi:

-590 apskates vietu apraksti

-115 kartes

-400 fotogrāfijas

-101 tūrisma informācijas centrs, 340 muzeji un 1630 naktsmītnes uzziņu informācijas blokā

-vietu un objektu alfabētiskais rādītājs

latvija-turisma-celvedis5

latvija-turisma-celvedis2

latvija-turisma-celvedis3

latvija-turisma-celvedis4

latvija-turisma-celvedis6

.

.

 

Latvia.Travel Guide Latvija. Travel Guide

Izdevējs: Karšu izdevniecība Jāņa Sēta

Pirmizdevums angļu valodā

Lappuses: 256

Valoda:    angļu

Izmērs 14×24 cm

Cena: 9,95 LVL (t.sk.PVN)

Ceļvedī ir plaša ievaddaļa, kur var uzzināt daudzas lietas par Latviju kopumā – gan par vēsturi un ģeogrāfiju, gan par sadzīviskākām lietām, kā iepirkšanās, autobraukšanas kultūra vai tualetes. Izdevums būs nopietns uzziņu avots tiem tūristiem, kuri grib pamatīgi iepazīt Latvijas vēsturi un kultūru. Ceļveža vēstures nodaļa ir papildināta ar speciāli šim izdevumam gatavotām vēstures kartēm un piemeklētiem attēliem. Citos ceļvežos neatrast tik plašas un objektīvas nodaļas par nozīmīgākajām etniskajām minoritātēm un to atstāto kultūras mantojumu, ievērojamākajām personībām. Ceļveža tekstuālo daļu veidojuši deviņi autori. Īpaša nodaļa veltīta Rīgai.

Vēl par ceļvedi:

-atsevišķos šķirkļos aprakstīti 375 tūrisma objekti vai vietas

-350 fotoattēli

-115 kartes

-99 Latvijas tūrisma informācijas centrs, 280 muzeji un 1450 naktsmītnes

Latvija. Travel Guide 1Latvija. Travel Guide 2 Latvija. Travel Guide 3Latvija. Travel Guide 5Latvija. Travel Guide 4Latvija. Travel Guide 6

 

Латвия. Путеводитель Latvija. Turisma celvedis RU

Izdevējs: Karšu izdevniecība Jāņa Sēta

Pirmizdevums krievu valodā

Lappuses: 256

Valoda:    krievu

Izmērs 14×24 cm

Cena: 9,95 LVL (t.sk.PVN)

Šajā ceļvedī ir plaša ievaddaļa, kur var uzzināt daudzas lietas par Latviju kopumā – gan par vēsturi un ģeogrāfiju, gan par sadzīviskākām lietām, kā iepirkšanās, autobraukšanas kultūra vai tualetes. Izdevums būs nopietns uzziņu avots tiem tūristiem, kuri grib pamatīgi iepazīt Latvijas vēsturi un kultūru. Ceļveža vēstures nodaļa ir papildināta ar speciāli šim izdevumam gatavotām vēstures kartēm un piemeklētiem attēliem. Citos ceļvežos neatrast tik plašas un objektīvas nodaļas par nozīmīgākajām etniskajām minoritātēm un to atstāto kultūras mantojumu, ievērojamākajām personībām. Ceļveža tekstuālo daļu veidojuši deviņi autori. Īpaša nodaļa veltīta Rīgai.

Vēl par ceļvedi:

-atsevišķos šķirkļos aprakstīti 375 tūrisma objekti vai vietas

-350 fotoattēli

-115 kartes

-99 Latvijas tūrisma informācijas centrs, 280 muzeji un 1450 naktsmītnes

Latvija. Turisma celvedis RU 1Latvija. Turisma celvedis RU 2 Latvija. Turisma celvedis RU 3Latvija. Turisma celvedis RU 4Latvija. Turisma celvedis RU 5Latvija. Turisma celvedis RU 6

.

Рига, Юрмала и окрестности. Путеводитель

(Rīga, Jūrmala un apkārtne. Ceļvedis)

Izdevējs: Karšu izdevniecība Jāņa Sēta

Gads: 2012 (pirmizdevums)

Lappuses: 108

Valoda:    krievu

Cena: 4,70 LVL (t.sk. PVN)

Mazās kabatas formāta grāmatiņas ievadā var uzzināt daudzas lietas kopumā – gan par klimatu un iedzīvotājiem, gan par tādām sadzīviskākām lietām, kā iepirkšanās, transporta pakalpojumiem vai ēdināšanu.

Sadaļās par Rīgu, Jūrmalu un apkārtni dots īss vēstures izklāts un ievērojamāko tūrisma objektu apraksti, kuri papildināti ar fotoattēliem un kartēm. Visi minētie objekti ir atrodami arī izdevumā iekļautajās kartēs.

Ceļveža beigās ir īpaša nodaļa uzziņu informācijai par tūrisma informācijas centriem, muzejiem un naktsmītnēm, kā arī nosaukumu rādītājs.
latvija-turisma-celvedis6latvija-turisma-celvedis5latvija-turisma-celvedis4latvija-turisma-celvedis3

.

.

Latvija. Autoceļu karte


Izdevējs: Karšu izdevniecība Jāņa Sēta

Gads: 2012

Mērogs: 1: 400 000

Valoda: latviešu, angļu, vācu, krievu, lietuviešu, igauņu

Sienas karte.

Izmērs 123,4 x 87,4 cm

Sienas kartes cena: 4,90 LVL (t.sk. PVN)

Laminētas kartes cena: 13,70 LVL (t.sk. PVN)

Kartei par pamatu ņemta populārā Latvijas autoceļu karte mērogā 1:500 000. Sienas kartes izmērs ir lielāks, un tajā aptverta lielāka kaimiņvalstu teritorija. Ar īpašu apzīmējumu attēloti grants ceļu posmi, kurus tuvākajā laikā plānots asfaltēt.

.

Eiropas politiskā karte Eiropas politiskā karte

Tips: Sienas kartes

Teritorija: Eiropa

Mērogs 1:5 000 000

Izmērs 109 x 89 cm

Sienas kartes cena: 5,70 LVL (t.sk. PVN)

Laminētas kartes cena: 13,70 LVL (t.sk. PVN)

Eiropas politiskajā kartē attēlota visa Eiropas teritorija līdz Urāliem. Tajā dota detalizēta autoceļu un apdzīvoto vietu klasifikācija. Vietvārdi doti oriģinālvalodās, bet skaidrojumi apzīmējumiem 6 valodās – latviešu, angļu, vācu, lietuviešu, igauņu un krievu valodā.

Eiropas politiskā karte 1Kartē parādīts Eiropas politiskais iedalījums atbilstoši mūsdienu situācijai, izceļot teritorijas ar nenoregulētu politisko statusu (Ziemeļkipra, Piedņestra, Abhāzija, Dienvidosetija, Karabaha). Pirmoreiz kartē kā neatkarīga valsts attēlota Kosova.

 

.

Eiropas fizioģeogrāfiskā karte Eiropas fiziogeografiska karte

Tips: Sienas kartes

Teritorija: Eiropa

Mērogs 1:5 000 000

Izmērs 83 x 105 cm

Sienas kartes cena: 5,70 LVL (t.sk. PVN)

Laminētas kartes cena: 13,70 LVL (t.sk. PVN)

Kartē dots vairāk kā 6000 vietu nosaukumu, kas atveidoti latviešu valodā atbilstoši jaunākajām vadlīnijām valodniecībā.

Attēloti nacionālie parki, ceļu tīkls un cita informācija.

Eiropas fiziogeografiska karte 1